سفرنامه های منتخب
سفرنامه تصویری - ییلاق های و جنگل سنگ چال و فیلبند - آبان ماه 1393

سفرنامه تصویری - ییلاق ها و جنگل درفک - آبان ماه 1393

سفرنامه تصویری - دره و آبشارهای شاهان دشت - مهرماه 1393

سفرنامه تصویری - دره چاکرود - استان گیلان - شهریورماه 1393

سفرنامه تصویری - دره کمجل - استان مازندران - شهریورماه 1393

سفرنامه تصویری - دره و غار شیرآباد - استان گلستان - مردادماه 1393

سفرنامه تصویری - مسافرت دور اروپا با خودوری شخصی - مرداد و شهریورماه 1392

سفرنامه تصویری - گزارش آبشار زرد و لیمه، پل خدا آفرین، پلکان باستانی دژپارت (دزپارت)- چهارمحال و بختیاری - اردیبهشت 1393

سفرنامه تصویری -عکس های آبشار لندی (آبشار آو دی) -چهارمحال و بختیاری- فروردین ماه 1393

سفرنامه تصویری - آبشار شوی (آبشار تله زنگ) - فروردین ماه 1393

سفرنامه تصویری -استان ایلام- اردیبهشت ماه 1393

سفرنامه تصویری - عکس و گزارش سفر به دره نی گاه (دره نگار) - دورود - اردیبهشت ماه 1393

سفرنامه تصویری -خور آذینی، دشت سوسن، دریاچه سد کارون 3 و... - فروردین ماه 1393

سفرنامه تصویری - جزیره بوموسی (عكس جزيره ابوموسی) - فروردین ماه 1393

سفرنامه تصویری - گزارش آبشار شوی (عكس آبشار شوي)- فروردین 1392

سفرنامه تصویری - غار کهک (عكس غار كهك) -اسفندماه 1392

سفرنامه تصویری - عکس های تنگ رغز - داراب - شهریورماه 1392

سفرنامه تصویری -اصفهان و ورزنه - دی ماه 1392

سفرنامه تصویری -کلوت های شهداد و گندم بریان - دی ماه 1392

سفرنامه تصویری -دشت ناز، میانکاله، آشوراده، پل ورسک - دی ماه 1392

سفرنامه تصویری - گزارش و عکس از آبشار چنجوله - چهار محال و بختیاری - تیرماه 1392

سفرنامه تصویری - عکس هایی از روستای سرآقاسید - چهارمحال و بختیاری - خرداد 1392

سفرنامه تصویری- تخت سلیمان، زندان سلیمان، غار کرفتو، غار سهولان، دریاچه مارمیشلو، روستای کندوان - خرداد 1392

سفرنامه تصویری - گزارش و عکس از دره و آبشار تنگ زندان (کردیکن، کردی کن، کرو دی کن) -چهار محال و بختیاری- اردیبهشت 1392

سفرنامه تصویری - گزارش آبشار زرد و لیمه، پل خدا آفرین، پلکان باستانی دژپارت (دزپارت)- چهارمحال و بختیاری - اردیبهشت 1392

سفرنامه اورمانات- کردستان، اردیبهشت 92

سفرنامه تصویری - گزارش دریاچه سوها - 22 تا 25 فروردین 1392

سفرنامه تصویری - پاسارگاد و مقبره کوروش - فروردین 1392

سفرنامه تصویری - گزارش آبشار لندی -چهار محال و بختیاری- فروردین 1392

سفرنامه تصویری - خوزستان (جغازنبیل، آپادانا، دانیال پیغمبر، شوش، شوشتر و...) - فروردین 1392

سفرنامه تصویری - گزارش آبشارهای بیشه، گریت، چکان - استان لرستان - فروردین 1392

سفرنامه تصویری - گزارش جزیره خارگ و خارگو (خارک و خارکو) - فروردین 1392

سفرنامه تصویری - گزارش جزیره مطاف، نخیلو، تهمادو، گرم - فروردین 1392

سفرنامه تصویری - گزارش گنبد نمکی جاشک (کوه نمک جاشک) - فروردین 1392

سفرنامه تصوری - گزارش کویر مغستان و روستای نایبند - بهمن 1391

سفرنامه تصویری - عکس های برنامه پیاده روی و کمپینگ در ییلاق های آق اولر - مردادماه 1391

سفرنامه تصویری - برنامه پیاده روی مسیر جنگلی ییلاق سوباتان تا لیسار (تور سوباتان لیسار) - تیرماه 1391

سفرنامه تصویری - عکس های برنامه پیاده روی و جنگل نوردی ماسوله تا ماسال - مردادماه 1391

سفرنامه تصویری - برنامه شناسایی - عکس های برنامه پیاده روی و جنگل نوردی مازیچال تا تنکابن - مردادماه 1391

سفرنامه تصویری - برنامه شناسایی - پیاده روی در دامنه های سبلان و دیدار از عشایر منطقه - تیرماه 1391

سفرنامه تصویری برنامه گنبد سلطانیه و غار کتله خور - تیر ماه 1391

سفرنامه تصویری - مسیر دریاچه سوها تا آبشار لاتون و روستای کوته کومه (سوها تا لوندویل) - خردادماه 1391

سفرنامه تصویری برنامه دریاچه نئور و ییلاق سوباتان و جنگل لیسار - خرداد 1391

سفرنامه تصویری - برنامه شناسایی - زیارتگاه و قبرستان خالد نبی-روستای توتی تمک-آبشار لوه-جنگل نهار خوران - اردیبهشت 1391

سفرنامه استان های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان - فروردین ماه 1391 --- قسمت سوم

سفرنامه تصویری - برنامه شناسایی - دشت مغان و اردبیل - اردیبهشت ماه 1391

سفرنامه تصویری - روستای طرود - روستای رضا آباد - آبان 1390

سفرنامه استان های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان - فروردین ماه 1391 --- قسمت دوم

سفرنامه جنگل خلخال-اسالم- مرداد 1388

سفرنامه استان های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان - فروردین ماه 1391 --- قسمت اول