دره گزک

توسط: Mehdi در 23-04-1394, 14:48
دره گزک (بخوانید Gazak) یکی از دره های زیبای استان مازندران است که در منطقه کجور و حوالی روستای دلسم قرار دارد. این دره به دلیل محیط جنگلی و آبشارهای بلند یکی از دره های زیبای ایران است. بخش قابل توجهی از این دره هم در ابتدا و هم در انتها به صورت پیمایش در بستر رودخانه است. در میانه دره نیز حدود 11 آبشار بلند و کوتاه وجود دارد که عبور از آنها نیازمند ابزار است. بلندترین فرود این دره حدود 45 متر است و یک فرود معلق حدود 25 متری نیز دارد.

 
 
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:
برخی سفرنامه های این منطقه: