آبشارها و آسیابهای آبی شوشتر

توسط: Mehdi در 23-10-1393, 07:52

مجموعه آبشارها و آسیابهای آبی شوشتر بخشی از نظام آبی تاریخی شوشتر می باشد. این مجموعه به همراه پانزده اثر دیگر در نشست سالانه کمیته میراث جهانی یونسکو در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ (۵ تیرماه ۱۳۸۸) در شهر سویل اسپانیا، با احراز معیارهای ۱، ۲ و ۵، با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر بصورت یکجا به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسیده‌اند. این مجموعه در کنار پل بند گرگر و در مسیر رودخانه دست کند گرگر ساخته شده است.

 در این مجموعه باستانی تعداد قابل توجهي آسياب آبی وجود دارد و نمونه كامل و بزرگي از به كارگيري نيروي آب براي چرخاندن آسياب ها را مي توان در آن مشاهده نمود.

 


بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

بند ميزان؛ شوشتر؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر
بند میزان؛ شوشتر؛ عکس از علی مجدفر

  


 

View Larger Map
 
 

 
خلاصه اطلاعات مورد نیاز برای سفر به این منطقه
 موقعیتاستان خوزستان - شوشتر
 مختصات GPS32-01-41N
48-51-30E
 طول مسیر ضروری پیاده روی-
 طول مسیر ضروری خاکی -
 طول زمان مناسب مسافرت (از تهران)زمینی 3 روز
 بهترین زمان بازدیدمهر تا فروردین
 محدودیت ساعات بازدیدساعات اداری
درجه سختی-
 تجهیزات ضروری مورد نیاز-
 مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت بازدید-
 خطرات کلی-
 حیوانات وحشی خطرناک در منطقه-
 خطر گم شدن
-
 دسترسی به سرویس موبایلدسترسی کامل
 نزدیک ترین هتلشوشتر
 نزدیک ترین روستا-
 نزدیک ترین مغازهشوشتر
 نزدیک ترین پمپ بنزینشوشتر
 نزدیک ترین فرودگاهاهواز
 نزدیک ترین ایستگاه راه آهنشوشتر
امکانات رفاهیکنار سازه های آبی امکانات رفاهی محدودی وجود دارد
 
 

 
پیشنهاد روش های سفر به منطقه
ماشین شخصیتهران - شوشتر - سازه های آبی
اتوبوستهران - شوشتر - باقی سفر مانند ماشین شخصی
قطارتهران - شوشتر - باقی سفر مانند ماشین شخصی
هواپیما

تهران - اهواز - باقی سفر مانند ماشین شخصی
 
 


عکس هایی از اثر ساسانی سازه های آبی شوشتر