قله زردکوه

توسط: Mehdi در 15-09-1393, 06:31
زرد کوه بختیاری با حداکثر ارتفاع بیش از ۴۲۰۰ متر دومین کوه زاگرس از نظر ارتفاع (پس از دنا) است. این کوه در نزدیکی کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری در ایران قرار دارد.
 
 
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: