چشمه کوهرنگ

توسط: Mehdi در 15-09-1393, 06:21
 چشمه کوهرنگ یکی از بزرگترین چشمه های ایران است که به صورت رودخانه ای از دل کوه خارج می گردد.
 
 
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: