زندان برنجه

توسط: Mehdi در 22-06-1393, 06:25
زندان برنجه در 28 كيلومتري شمال شهرستان تكاب در روستاي برنجه (برنجك) از دهستان چمن بخش تخت سليمان و در دامنه كوه معروف به كوه طويله سليمان واقع شده است كه تشكيلات زمين شناسي متعددي در آن قرار دارد. از نظر زمين شناسي تاريخچه پيدايش مشابهي مثل درياچه تخت و زندان سليمان را دارد و آن محل نيز از انباشته شدن رسوبات آهكي، تل هاي بلند و در مواردي دهانه هاي وسيع آتشفشاني مانند بوجود آورده اند.

زندان برنجه در 28 كيلومتري شمال شهرستان تكاب در روستاي برنجه (برنجك) از دهستان چمن بخش تخت سليمان و در دامنه كوه معروف به كوه طويله سليمان واقع شده است كه تشكيلات زمين شناسي متعددي در آن قرار دارد. از نظر زمين شناسي تاريخچه پيدايش مشابهي مثل درياچه تخت و زندان سليمان را دارد و آن محل نيز از انباشته شدن رسوبات آهكي، تل هاي بلند و در مواردي دهانه هاي وسيع آتشفشاني مانند بوجود آورده اند و در عمق نسبتا" زياد دهانه يكي از اين تپه ها درياچه اي در ميان صخره سنگي وجود دارد كه به علت عمق زياد سطح آب از دهانه امكان دسترسي به آن غير ممكن بوده و آب درياچه بعد از گذشتن از ميان سنگ هاي رسوبي و آهكي و تراورتن در جنوب شرقي به رودخانه مجاور در روستاي برنجه واريز مي گردد. آب خارج شده از درياچه كاملا" حالت ملايم و چرب و نرم كنندگي دارد كه استفاده از آب آن، پوست دست و صورت را نرم و لطيف مي كند. در قسمت جنوبي كوه طويله سليمان در بالاي كوه نسبتا" كم ارتفاع همانند زندان سليمان، گودالي مخوف و تو خالي با دهانه بيضي شكل با عمق حدود 60 متر و با ديواره سنگي از نوع سنگ تراورتن وجود دارد كه در عمق 60 متري آن آبي نيلگون پيداست كه به علت عدم دسترسي عمق و ميزان آب موجود در درياچه اندازه گيري نشده و در هر موقع از سال به آن درياچه مراجعه شود هميشه آب را در عمق آن مشاهده مي نماييد كه هيچ گونه تغييري در كم و افزايش يافتن در آن مشاهده نمي شود. 

 آثار موجود در اطراف زندان برنجه:
1-      در دو راس تپه مجاور به زندان برنجه ( برنجك) بقاياي معماري از دوره نا مشخص توجه بازديد كننده را به خود جلب مي كند كه بنا به اظهارات ساكنين محلي و افراد مسن، قبرهايي در كنار بقاياي معماري مربوط به ترسايي ها موجود بوده كه به خط ميخي يا شبيه به آن نوشته هايي بر روي سنگ قبرها مشاهده مي گرديد؛ ولي هم اكنون به علت حفاري هاي غير مجاز جويندگان طلا و مخروبين آثار باستاني كاملا" منهدم شده و از بين رفته است.
2-      در روستاي قره بلاغ، مركز دهستان چمن در كيلومتر 24 شهرستان تكاب و غرب روستاي برنجه (برنجك) و در كنار قبرستان عمومي روستا، قبرهايي با سنگ هاي سرخ رنگ با چندين علامت خط ميخي مربوط به دوران حكومت مغولان ديده مي شود كه بنا به روايت ساكنين محلي مربوط به مردگان لشكر تيمور در موقع حمله مغولان جهت تسخير تخت سليمان و شهرنشين مي باشند كه هم اكنون در اثر كندن و حفاري از بين رفته ولي سنگ قبرها به علت بزرگ بودن براي نشان دادن در همان محل باقي مانده است.