مسجد حمامیان بوکان

توسط: Mehdi در 22-06-1393, 06:21
در نزديكي شهر بوكان در كنار روستاي حماميان مسجد قديمي و نسبتاً سالم حماميان و بقاياي مدرسه قديمي حماميان که هم اكنون قسمتي از كلاسهاي آن سالم مانده، قرار گرفته است. اين مسجد قبل از جنگ جهاني دوم در سال 1328 هجري بنا شده است و موسس آن مرحوم "محمود آقا ايلخاني زاده" و معمار آن شادروان "معمارباشي مراغه اي" بوده است.

در نزديكي شهر بوكان در كنار روستاي حماميان مسجد قديمي و نسبتاً سالم حماميان و بقاياي مدرسه قديمي حماميان که هم اكنون قسمتي از كلاسهاي آن سالم مانده، قرار گرفته است. اين مسجد قبل از جنگ جهاني دوم در سال 1328 هجري بنا شده است و موسس آن مرحوم "محمود آقا ايلخاني زاده" و معمار آن شادروان "معمارباشي مراغه اي" بوده است. بناي مسجد بابلان مربع شكل و بصورت تك  گنبدي با مصالح سنگ لاشه اي در پي و آجر چهارگوش در بدنه و گنبد پوششي به صورت دو لايه با ظرافت خاصي بنا گرديده و بعد از احداث بناي مسجد واحدهايي تحت عنوان مدرسه متصل به بناي مسجد ساخته شده است.