مقبره سردار بوکان

توسط: Mehdi در 22-06-1393, 06:20
اين بنا در شهر بوكان در داخل پارك عمومي قرار گرفته است و مربوط به دوره قاجاريه مي باشد. زيربناي اثر 198 مترمربع بوده است و داراي يك گنبد مركزي، ايوان و دو دهليز در طرفين مي باشد. مصالح بكار رفته در بنا در قسمت پي از سنگ لاشه بصورت تفليسي و ديوارها و گنبد و طلقها از آجر چهارگوش مي باشد. در ضلع جنوبي كه ورودي بنا را تشكيل مي دهد ايواني با 2 ستون سنگي قرار گرفته كه زيبايي خاص به مجموعه داده است.

اين بنا در شهر بوكان در داخل پارك عمومي قرار گرفته است و مربوط به دوره قاجاريه مي باشد. زيربناي اثر 198 مترمربع بوده است و داراي يك گنبد مركزي، ايوان و دو دهليز در طرفين مي باشد. مصالح بكار رفته در بنا در قسمت پي از سنگ لاشه بصورت تفليسي و ديوارها و گنبد و طلقها از آجر چهارگوش مي باشد. در ضلع جنوبي كه ورودي بنا را تشكيل مي دهد ايواني با 2 ستون سنگي قرار گرفته كه زيبايي خاص به مجموعه داده است. مقبره مذكور مدفن خانواده سردار "عزيز خان مكري" داماد اميركبير و فرمانده كل قشون ناصرالدين شاه قاجار مي باشد كه مورد توجه اميركبير بوده است.
بناي مذكور با معماري سنتي يكي از آثار قديمي و ارزشمند بوكان مي باشد كه به علت احترام خاص مردم به اين مكان معمولاً مورد بازديد اهالي بوكان قرار مي گيرد.