هشترود

توسط: Mehdi در 27-07-1393, 07:16
شهرستان هشترود یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است. مرکز این شهرستان شهر هشترود است. این شهر در جنوب شرقی شهر تبریز واقع شده و ۱۲۰ کیلومتر با آن فاصله داردو در غرب شهر میانه واقع شده و ۶۵ کیلومتر با آن فاصله دارد. شغل بیشتر ساکنین در گذشه نه چندان دور کشاورزی بوده ولی در سال‌های اخیر به دلیل مهاجرت بسیار زیاد به شهرهای تبریز و تهران رونق گذشته در این شهر وجود ندارد. در لغتنامه دهخدا هشترود چنین توصیف میشود:"در مغرب گرمرود و در دامنه ٔ شرقی سهند واقع شده و دارای زمستانهای سخت و تابستانهای معتدل و قراء حاصلخیز متعدد است که به واسطه ٔ شعبات قزل اوزن مانند قرانقو، آق دوغمش و شهری مشروب می شوند و مراتع متعدد دارد که در آنها گله های زیاد نگاه می دارند. مرکز آن سراسکند در کنار یکی از شعب قرانقو واقع شده". شهرستان هشترود از دیرباز به عنوان یکی از مراکز مهم تولید غلات در استان آذربایجان شرقی محسوب می شود.
 


 

 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: