صدوق

توسط: Mehdi در 23-07-1393, 09:17
شهرستان صدوق با وسعت 5468 كیلومتر مربع در شمال غربی استان واقع گردیده است و دارای دو بخش است. 
 
 

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: