قدمگاه مرتضی علی تفت

توسط: Mehdi در 23-07-1393, 09:15

قدمگاه مرتضی علی شهر تفت در سال 512 ه. ق. به فرمان گرشاسب بن علی بن فرارمز یكی از امرای دیلمی ساخته شده است. اصل بنا چهار ضلعی است که در ارتفاع سه متری بنا به هشت ضلعی مبدل شده است. سنگ تاریخ محراب از جنس مرمر و به ابعاد 60 × 116 سانتی متر با دو حاشیه و یك متن به خط كوفی می باشد. این بنا بر فراز یک بلندی در حاشیه شهر و مسلط به شهر قرار دارد.

قدمگاه مرتضی علی؛ تفت؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی
قدمگاه مرتضی علی؛ تفت؛ یزد

 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: