تفرجگاه دره گاهان

توسط: Mehdi در 23-07-1393, 09:12

یکی از مناطق دیدنی شهرستان تفت در استان یزد؛ تفرجگاهی موسوم به دره گاهان است که به دلیل وجود چند درخت و همچنین آبشاری زیبا به صورت یکی از جاذبه های دیدنی این شهرستان بدل گشته است. وجود سنگ های مساعد برای صخره نوردی در کنار آبشار نیز مزید بر علت شده و منطقه را بیش از پیش مشهور ساخته است.


تفرجگاه دره گاهان؛ تفت؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی


تفرجگاه دره گاهان؛ تفت؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی


تفرجگاه دره گاهان؛ تفت؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی


تفرجگاه دره گاهان؛ تفت؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی
تفرجگاه دره گاهان؛ تفت؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: