عمارت و باغ صدری

توسط: Mehdi در 23-07-1393, 09:12

عمارت و باغ صدری یکی دیدنی های شهر تفت در استان یزد به شمار می رود که با وجود بناهای جالب و دیدنی به همراه باغی سرسبز و زیبا بالقوه یکی از نقاط گردشگری شهرستان تفت به شمار می رود. ظاهرا قدمت این باغ و بنا به دوران زندیه باز می گردد که بازسازی و نوسازی شده است.


عمارت و باغ صدری؛ تفت؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی


عمارت و باغ صدری؛ تفت؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی


عمارت و باغ صدري؛ تفت؛ يزد؛ عکس از آنوباني ني
عمارت و باغ صدري؛ تفت؛ يزد 

 


 

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: