اردكان

توسط: Mehdi در 23-07-1393, 08:58

 شهرستان اردكان بر سر راه تهران به كرمان و بندرعباس قرار گرفته و بیش از 24 هزار كیلومتر مربع وسعت دارد. نام اردكان از دو واژه "ارد" به معنی مقدس و "كان" به معنی مكان تشكیل شده است. این شهر در روزگار آبادانی آن در محلی بنام زردك قرار داشته و دیوارهای تاریخی آن هنوز پابرجاست. این شهرستان دارای سه بخش مركزی، بخش خرانق و بخش عقدا می باشد. طبیعت سحرانگیز این شهرستان و جذابیت های موجود در آن باعث شده؛ این منطقه به صورت یکی از نقاط جذاب استان یزد درآمده و بسیاری از علاقه مندان به طبیعت عازم این خطه شوند.


 

طبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

طبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانیطبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

طبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

طبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

طبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

طبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

مناظری از شهر اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

قندسازی؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

طبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی


مناظری از شهر اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

مناظری از شهر اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

طبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

طبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

طبیعت زیبا و دیدنی اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

مرغ و خروس ها در حال خوردن انار؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

شیرینی محلی؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی
تصاویری از شهرستان اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

 

 

 برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: