یخچال خشتی ابرکوه

توسط: Mehdi در 23-07-1393, 08:54

این بنا فرمی مخروطی شكل دارد؛ حدود 12 متر ارتفاع آن می باشد و قدمت آن به عهد قاجاریه باز می گردد. داخل این بنا را به میزان 6 متر خاكبرداری و گود برداری كرده اند. این یخچال ها مخصوص انبار كردن یخ بوده كه با ترتیب و قاعده خاصی صورت می گرفته است. تنها راه ورودی یخچال دریچه كوچكی بوده كه پس از وارد كردن یخ به درون آن مقداری گیاه خشكیده روی آن می ریختند و دریچه را مسدود می كرده اند.


یخچال خشتی؛ ابرکوه؛ عکس از مصطفی معراجی؛
یخچال خشتی؛ ابرکوه؛ عکس از مصطفی معراجی؛

 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: