مسجد جامع کبیر یزد

توسط: Mehdi در 22-07-1393, 09:31

مسجد جامع یزد یكی از با ارزشترین میراث های تاریخی هنری و گنجینه ای از معماری اسلامی موجود در شهر یزد است. بانی ساختمان اصلی مسجد را علاءالدوله گرشاسب آل بویه در قرن ششم هجری قمری می دانند، ولی مسجد كنونی مربوط به آل مظفر و تیموریان قرن هشتم و نهم هجری است. 


مسجد جامع یزد؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی
مسجد جامع یزد؛ یزد


از امتیازات هنری و معماری این مسجد می توان قدرت و استواری كاشیكاری های نفیس و جالب، سردر بلند، دو كتیبه نفیس یكی به خط كوفی و دیگری به خط ثلث بر روی كاشی لاجوردی معرق در كنار سردر باشكوه، دو مناره زیبا و تزئینات كاشی كاری شده دیوارهای داخلی شبستان و زیر گنبد و خارج گنبد را نام برد. ارتفاع مناره های آن حدود 48 متر و ارتفاع سر در آن در حدود 24 متر می باشد. 


مسجد جامع یزد؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

مسجد جامع یزد؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

مسجد جامع یزد؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

مسجد جامع یزد؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی
تصاویری از مسجد جامع یزد؛ یزد


 برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: