بقعه دوازده امام

توسط: Mehdi در 22-07-1393, 09:28

این بقعه مشتمل بر دوازده گنبد منفرد در سال 429 ه. ق. به دستور ابو سعید و ابو یعقوب از امرای علاء الدوله فرامرز ساخته شد. در این بقعه كتیبه ای به خط كوفی بالای سردر كه در حاشیه ای از نقوش گُل و بوته قرار دارد و سنگ قبر فخرالدین اسفنجردی از مشایخ بزرگ قرن هشتم كه در محراب نصب است توجه بینندگان را به خود جلب می كند. 

 


بقعه دوازده امام؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

بقعه دوازده امام؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

بقعه دوازده امام؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی
بقعه دوازده امام؛ یزد

 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: