مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر یا مدرسه ضيائيه)

توسط: Mehdi در 22-07-1393, 09:26

این ساختمان مشهور به زندان اسكندر می باشد و متعلق به قرن 631 ه. ق. بوده و بانی آن شرف الدین علی رضی است. این مدرسه در محله فهادان و در مجاورت بقعه دوازده امام قرار دارد.


مدرسه ضیائیه؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

مدرسه ضیائیه؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی
تصاویری از مدرسه ضیائیه؛ یزد

در حیاط این مدرسه چاهی با قطر حدود 2 متر وجود دارد که به فضایی سرداب مانند با عمق حدود 5 متر منتهی می شود. کف سرداب حوضی قدیمی وجود دارد که از جمله آثار به جای مانده از بنای اولیه ساختمان است. گفته می شود که این ساختمان در ابتدا به وسیله اسکندر مقدونی با کاربری زندان بنا شده که بعدها با یک تغییر کاربری به صورت مدرسه استفاده می شده است. 

زندان اسکندر؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی
زندان اسکندر؛ یزد

 


 

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: