مقبره شیخ صدرالدین (وزیر شاه اسماعیل اول صفوی)

توسط: Mehdi در 22-06-1393, 06:01

شیخ صدرالدین وزیر شاه اسماعیل اول صفوی است که در جنگل چالدران کشته شد. جنگ چالدران جنگی بود که بین نیروهای شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در سال ۱۵۱۴ میلادی رخ داد و غرب ایران که شامل آذربایجان، کردستان و عراق بود از ایران جدا شد و عثمانی بر مناطق غربی ايران دست یافت.

 

بقعه شیخ صدرالدین؛ چالدران؛ عکس از رضا اکبری
بقعه شیخ صدرالدین؛ چالدران؛ عکس از رضا اکبری

 

جنگ به مدت سه روز ادامه داشت. فرماندهی سپاه امپراتوری عثمانی را سلطان سلیم به عهده داشت و شاه اسماعیل صفوی نیز شخصاً فرمانده کل قوای محدود ایران بود.