نارنج قلعه، فارس قلعه

توسط: Mehdi در 22-07-1393, 09:21
این بنا یكی از مهمترین آثار تاریخی پیش از اسلام محسوب می شود.  این كهندژ بر فراز تپه گلی و مشرف بر شهر میبد احداث شده و گفته شده كه در زمان سلیمان نبی (ع) ساخته شده است؛ ولی اهمیت آن مربوط به عهد آل مظفر می باشد. تمامی بنا از خشت و گل و به شكل مطبق و تقریبا در پنج مرحله ساخته شده است. قدیمی ترین و پائین ترین بخش بنا، فضاهایی هستند كه در دل زمین كنده شده اند و در گویش محلی به آنها "بوكن" گفته می شود. به نظر می رسد طبقات فوقانی بنا بیشتر بازسازی شده دوره اسلامی باشند.
 
 
 برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: