یخچال خشتی میبد

توسط: Mehdi در 22-07-1393, 09:20
این محل در نزدیكی نارین قلعه میبد با گنبدی زرد رنگ و مخروطی شكل قرار گرفته است. بنای آن از خشت و گل و ستونهایی اسكلت مانند از آجر و خشت پخته ساخته شده است. مورد استفاده آن در قدیم چنین بوده كه در زمستانها قسمت مخروطی شكل و كوچكی داخل آن را پر از آب می كرده اند؛ بر اثر سرما آب داخل گودی مخروطی شكل یخ می زده و جهت دوام بیشتر روی آن با مقداری از كاه پوشانده می شده است. دریچه ها و پنجره ها در قسمت بدنه گنبد تهویه هوای داخل گنبد را انجام می داده و از ذوب یخها در طول تابستان جهت استفاده جلوگیری می كرده است.
 
 
 
 

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: