مسجد جامع بغداد آباد

توسط: Mehdi در 22-07-1393, 09:16
مسجد جامع بغداد آباد مربوط به قرن دهم هجری قمری می باشد كه در سالهای اخیر مرمت شده است. دو كتیبه قدیمی در ورودی مسجد و چهار قطعه كاشی ساخت قرن هشتم با خطوط هندسی ساده و زمینه آبی نصب شده بر دیوار محراب شبستان به اندازه 37 × 37 سانتیمتر برای بازدیدكنندگان جلب توجه می كند.

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: