امام زاده سید غیاث الدین

توسط: Mehdi در 22-07-1393, 09:13

یکی از نقاط مهم شهر مهریز در استان یزد، امام زاده ای است به نام "امام زاده سید غیاث الدین" که به صورت یکی از زیارتگاه های مهم این شهر بدل گشته است. مناره بلند این امام زاده یکی از مشخصات آن بوده و نشان از قدمت تاریخی آن دارد.

امامزاده سید غیاث الدین؛ مهریز؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

امامزاده سید غیاث الدین؛ مهریز؛ یزد؛ عکس از آنوبانینی

امام زاده سيد غياث الدين؛ مهريز؛ يزد؛ عکس از آنوباني ني
امام زاده سيد غياث الدين؛ مهريز؛ يزد؛ عکس از آنوباني ني

 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: