قلعه دختر

توسط: Mehdi در 22-07-1393, 09:06
قلعه دختر از آثار باستانی اوایل دوره اسلامی در همدان است. این قلعه با آنكه تخریب شده، ولی هنوز پی، بنا و دیوارهای آن باقی مانده است. برخی از سردرب ها و پله‌های سنگی؛ نشانگر معماری زیبا و رونق آن در دوران گذشته دارد. بنا بر تحقیق آنوبانینی این قلعه كه اهمیت نظامی داشته، بر تمام شهر همدان و اطراف آن و گردنه معروف همدان-تویسركان تسلط كامل دارد. به نظر می‌رسد این قلعه مشابه سایر قلعه دخترهایی است كه در نقاط مختلف ایران وجود دارد و ظاهرا در دوران مقاومت ایرانیان در برابر حمله اعراب ساخته شده است. نمونه‌های دیگری از این نوع قلعه‌ها نیز در استان‌های فارس و آذربایجان وجود دارد.