گنبد علویان

توسط: Mehdi در 22-07-1393, 09:01

گنبد علویان در چهار باغ علویان در نزدیکی میدان امامزاده عبد الله همدان قرار دارد. این اثر که یکی از شاهکارهای معماری و گچ بری بعد از اسلام در همدان و به قولي مهمترين اثر باستاني دوره اسلامي در شهر همدان است. این گنبد یکی از یادمان های متعلق به اواخر دوره سلجوقیان در قرن ششم هجری است که توسط خاندان علویان ابتدا به عنوان مسجد احداث شده و سپس در دوره های بعد با ایجاد سردابی در زیر زمین به مقبره آن خاندان تبدیل گردیده است.


گنبد علویان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علویان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علویان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی
گنبد علویان؛ همدان


خاقانی به کنایه از آن به عنوان گنبد سبز یاد نموده است:

دلا دوشم دلا دوشم دلا دوش 
                                            به حق گنبد سبز سیه پوش

علت نامگذاری این بنا به گنبد علویان این بوده که در گذشته‌های دور دارای گنبد بوده و از سوی دیگر علاقه شدید مردم به سادات و دوستداران علی (ع) و مدفون بودن دو تن از  خاندان علویان در این بنا از دلایل این نامگذاری ذکر شده است.

 


گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی

گنبد علويان؛ همدان؛ عکس از آنوبانینی
گنبد علویان؛ همدان