معبد هندوها

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 08:47

یكى از آثار جالب توجه بندرعباس، معبد هندوها است كه در خیابان امام خمینى بندرعباسقرار دارد. ساختمان این معبد، در سال 1310 ه. ق. در زمان حكومت محمد حسن خان سعدالملك حاكم وقت بندرعباس، از محل جمع آورى هدایاى هندوها، توسط تجار هندى ساخته شده است.


معبد هندوها؛ بندرعباس؛ عکس از آنوبانینی
معبد هندوها؛ بندرعباس


اساس ساختمان این معبد عبارت است از یك اتاق چهارگوش میانی كه بر روی آن گنبدی قرار گرفته. سبك معماری این گنبد را مقرنس های پیرامون آن نه تنها از دیگر گنبدهای موجود در سواحل خلیج فارس، بلكه از گنبدهای سراسر ایران متفاوت می سازد.


فضای درونی معبد هندوها؛ بندرعباس؛ عکس از آنوبانینی
فضای درونی معبد هندوها؛ بندرعباس


 

طرح این بنا كاملا از معماری معابد هندی متاثر است. این معبد از جمله نشانه های معدود تاریخی بندرعباس است كه توجه هر تازه واردی را به خود جلب می كند.


معبد هندوها؛ بندرعباس؛ عکس از آنوبانینی
معبد هندوها؛ بندرعباس

 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: