پنج برکه

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 08:37
این بنا شامل یک آب انبار مدور و چهار آب انبار طولی در طرفین می باشد. قطر آب انبار مرکزی 14 متر و آب انبار های طولی به طول 18 متر و عمق 6 متر می باشد. مصالح آن سنگ و ساروج است و تاریخ ساخت آن مربوط به دوره اتابکان فارس می باشد.
 
 
 
 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: