درخت لور (انجیر معابد)

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 08:24

درختان محلی جزیره قشم، به عنوان گنجینه های طبیعی، جذاب و زیبا هستند. درخت لور یاانجیر معابد، معروفترین درخت جزیره است. این نوع درخت در نواحی جنوبی ایران رشد می کند.


درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم؛ عکس از آنوبانینی
درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم


بنا به مشاهدات آنوبانینی پوست کهنسال درخت لور و برگها و ریشه هایش که از بدنه اصلی آن آویزان هستند، آنرا از سایر انواع درختان متمایز می سازد. این درختان ریشه هایشان طوری رشد می کند که مانند چتری بر روی زمین سایه می افکند و ممکن است تا چند صد سال عمر کنند.


درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم؛ عکس از آنوبانینی


درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم؛ عکس از آنوبانینی


درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم؛ عکس از آنوبانینی
تصاویری از درخت لور یا انجیر معابد؛ جزیره قشم


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: