مجموعه تاریخی بازار اراک

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 08:00
مجموعه تاریخی بازار اراک از بناهای اولیه شهر اراک است که در زمان فتحعلی شاه قاجار تاسیس شده و در آن کلیه امکانات رفاهی از قبیل مسجد، مدرسه و آب انبار احداث گردیده است. بازار اراک در دو محور شمالی-جنوبی و شرقی-غربی به طور مستقیم و عمود بر هم در مرکز بافت چهارخانه اولیه شهر قرار دارد. در چهار طرف بازار، چهار دروازه بوده که همگی در طول زمان و گسترش شهر از بین رفته اند. 
 
 
برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: