بنای تاریخی مدرسه سپهدار

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 07:59
این مدرسه از بناهای اولیه شهر اراک می باشد که در دوران فتحعلی شاه قاجار همزمان با شهر سلطان آباد به وسیله یوسف خان سپهدار ساخته شده است. سبک بنا تا حدودی از سبک مدارس دوره صفویه اقتباس شده، اما کاشیکاری های آن ویژه دوره قاجاریه است. این بنا دارای مسجد، آب انبار و صحنی نسبتا وسیع با حوضی سنگی در وسط آن است. 
 
 
برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: