شهر زیرزمینی ذلف آباد

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 07:59
در 22 کیلومتری شمال اراک؛ از توابع فراهان آثاری دیده می شود که به آن شهر قدیمی ذلف آباد می گویند. خرابه موجود نشان می دهد که در گذشته این شهر، آباد و بزرگ بوده است؛ ولی در حال حاضر به جزء چند اثر تخریب شده این منطقه چیزی ملاحظه نمی گردد.
 
 


برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: