بنای تاریخی پیر مرادآباد

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 07:58
در روستای مراد آباد در 14کیلومتری شمال شرقی شهر اراک، بقعه ای به نام پیر مراد آباد وجود دارد. بنابر اعتقاد عامه مردم، دستور ساخت این بقعه را شاهپور ذوالکتاف داده که بعدها این بنا از بین می رود؛ لیکن در دوره سلجوقی بقعه ای مجدد بنا می گردد. 
 
 


برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: