امام زاده هفتاد و دو تن ساروق

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 07:53
در روستای ساروق فراهان، در شمال غربی آن، بقاع متبرکه هفتاد و دو تن موجود است که از لحاظ مذهبی و تاریخی مورد توجه مردم است. این بنا در قرن ششم هجری ساخته شده است. 
 
 برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: