اراک

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 07:52
شهرستان اراک از شمال به تفرش، از مغرب به همدان و ملایر، از مشرق به شهرستان محلات و از جنوب به شهرستان خمین و سربند محدود شده و ارتفاع متوسط شهرستان حدود1700 متر از سطح دریاست. این شهرستان از لحاظ وسعت دومین شهرستان استان بعد از شهرستان ساوه می باشد. 

شهرستان اراک به لحاظ برخورداری از عامل آب و هوایی خاص (مانند مجاورت با کویر میقان و وجود ارتفاعات) دارای نوسانات آب و هوایی زیاد است. به طور کلی تابستان های نسبتا ملایم و زمستان های سرد تا نسبتا سرد از خصوصیات اقلیمی شهرستان اراک است.

شهر اراک از نظر تاریخی نسبت به سایر شهرهای استان از قدمت چندانی برخوردار نیست. زمان احداث شهر اراک به دوره قاجار و سلطنت فتحعلی شاه می رسد. در اوایل سلطنت قاجار در عراق عجم به علت وسعت زیاد و جمعیت فراوان؛ همواره ناامنی و اختلافات محلی بروز می کرد و این امر از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای حکومت مرکزی بروز مشکل می کرد. در زمان فتحعلی شاه قشونی به نام عراق تشکیل گردید و یوسف خان گرجی از فتحعلی شاه تقاضا نمود که برای مرکز قشون عراق عجم، قلعه ای نظامی احداث نماید. به همین جهت تاسیس ساختمان اولیه شهر به صورت قلعه ای به نام سلطان آباد، شروع و در سال1231به پایان رسید. هنگامی که راه آهن جنوب از کنار شهر عبور کرد؛ ایستگاهی در کنار شهر احداث گردید. نام این ایستگاه را اراک گذاشتند و سپس طی بخشنامه ای ابلاغ گردید که نام آبادی های مجاور ایستگاه به نام همان ایستگاه اراک خوانده شوند. 

برای کلمه اراک معانی گوناگونی ذکر گردیده است که تعدادی از آنها عبارتند از: پایتخت، باغستان، نخلستان، شهرستان و بعضی کلمه "اراک" را شکل فارسی کلمه عراق و به معنی سرزمین هموار دانسته اند. 
 
 
برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: