چشمه عمارت بهشهر

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 07:34
این بنا متعلق به دوره صفویه است که در دو طبقه احداث گردیده و در حال حاضر طبقه همکف و جزری از طبقه دوم باقی مانده است. در وسط عمارتِ همکف مظهر چشمه قرار دارد که آب آن از چهار سمت، توسط جوی هایی از داخل بنا به خارج آن سرازیر و وارد حوضها و جوی های اطراف آن گردیده و به وسیله نهرهای اصلی به خارج از باغ هدایت می‌شده است. 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:
برخی سفرنامه های این منطقه: