آرامگاه سه سید میر حیدر آملی

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 07:31
این مکان مدفن ابوالقاسم پسر ابوالحسن رویانی است که در سده ششم ه. ق. وفات یافته است. در طی قرون هشتم و نهم هجری قمری سه تن از سادات و عرفا در این محل مدفون گردیدند که یکی از آنها علامه میر حیدر آملی است که از متفکران و مشاهیر شیعه بوده است. بانی این مکان سید عزالدین بن سید بهاالدین آملی است.
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:
برخی سفرنامه های این منطقه: