آبشار وارک

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 06:58
این آبشار در بخش پاپی و خرم آباد واقع شده و یكی از زیباترین آبشارهای كشور است. فاصله آن تا شهر خرم آباد حدود 60 كیلومتر می باشد. سرچشمه آبشار؛ یك صخره سنگی است و پس از طی حدود 15 متر از صخره دوم فرو ریخته و آبشار دوم را به وجود می آورد. حداكثر ارتفاع آن به 57 متر می رسد و عرضی معادل 50 متر را در بر می گیرد. راه دسترسی به آبشار حدود 10 کیلومتر خاکی و نامناسب است. بعد از این مسیر خاکی حدود 2 ساعت نیز پیاده روی دارد.
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: