تفرجگاه بابا عباس

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 06:57
دره مشهور "بابا عباس" در فاصله 8 كیلومتری جنوب غربی شهر خرم آباد به سوی كوهدشت و در میان دو كوه واقع شده است. كوه  شمالی این دره، سفید كوه نام دارد. در ابتدای  دره  و  در سینه كش "سفید كوه" دخمه ای در  كوه  كنده اند و در اطراف آن چند ستون و یك چهار دیواری به وجود آورده اند. گفته می شود این بنا پرستشگاه آیین مهری یا میترائیسم بوده است. راهی كه از گذرگاه كوهستانی به دره و دخمه می رسد؛ "دختر راه" نام دارد. همچنین راهی دیگر نیز به آن منتهی می شود كه  "داباره" نامیده می شود.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: