دره حوض موسی

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 06:57
در نزدیكی های شرق شهر خرم آباد، دره ای بن بست گونه وجود دارد كه به "حوض موسی" معروف است. این نام از حوض و سنگ نوشته ای به همین نام گرفته شده است. روی سطح صخره ای دره، حوضی كنده شده كه در زمستان پر آب می شود. در قسمت شمالی آن به فاصله سه متر، كتیبه ای دیگر كنده شده كه طول و عرض آن 32 *42 سانتی متر و نوشته های آن در پنج سطر به عهد سلطنت ناصر الدین شاه قاجار مربوط می شود. این محل در گذشته یكی از گردشگاه های مردم خرم آباد بوده است. در جنوب این دره؛ گورستان "جی" یا "كلیمیان" خرم آباد واقع شده است. برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: