مسجد امام خمینی (سلطانی) بروجرد

توسط: Mehdi در 20-07-1393, 06:50
این مسجد از نظر کیفیت با مسجد امام تهران مطابقت دارد و در سال ۱۲۹۱ هـ. ق. به دستور فتحعلیشاه روی خرابه های مسجد قدیمی ساخته شده است. صحن آن به طول و عرض 47 در61متر میباشد ودر وسط آن حوض بزرگی قرار گرفته است. 

مسجد دارای 3درگاه بزرگ است که هر3 در با دو راهروی شرقی و قربی به صحن مسجد راه می یابد. شبستان جنوبی، زیر گنبد اصلی مسجد قرار دارد و با فضای دور طاق طرفین گنجایش جمعیت بسیاری را دارد. محراب شبستان گچکاری است و حاشیه پائین آن باکاشیهای دوره قاجاریه تزئین گردیده و بین محراب و طاق آیاتی از قرآن با خط ثلث نوشته شده است. مسجد دارای 16 حجره مناسب برای مطالعه یا زندگی یا درس خواندن طلاب میباشد. مرحوم آیات ا... بروجردی مرجع شیعیان در این مسجد به تدریس اشتغال داشته اند ودرحال حاضر بعنوان یک مکان مذهبی بشمار رفته و مورد علاقه عموم میباشد.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: