تكیه و بقعه پیرعلی

توسط: Mehdi در 12-07-1393, 08:48
تكیه و بقعه پیرعلی، متعلّق به دوره قاجاریه بوده و به ترتیب دارای شماره ثبت ملّی 3844 و 3843 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كشور است.
 
 
 
 

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:
برخی سفرنامه های این منطقه: