پل خشتی لاهیجان

توسط: Mehdi در 12-07-1393, 08:46
این پل در شمال‌غربی لاهیجان در محلّه پرده‌سر قرار دارد و متعلّق به دوره كیاییان است. در ساخت مجدِد این پل در زمان قاجاریه، "حاجی جعفرخان" بنا را تعمیر كلّی كرد. طول این پل 50 متر و عرض آن 4/5 متر و ارتفاع تقریبی آن 11 متر است. پل دارای دو دهانه بزرگ با طاق جناقی است. در قسمت پایه میانی پل، سیل‌برگردان وجود دارد. پل دارای یك سطح عابرروی مسطّح و دو سطح شیب‌دارِ جانبی است كه با سنگ قلوه‌ای سنگ‌فرش شده است. مصالح بنا، آجر قرمزرنگ، آهك و ساروج است. در سال‌های اخیر این پل مورد مرمت قرار گرفته است. پل خشتی لاهیجان، متعلّق به قرن نهم بوده و دارای شماره ثبت ملّی 1433 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كشور است.
 
 
 

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:
برخی سفرنامه های این منطقه: