پارک ملی گلستان

توسط: Mehdi در 12-07-1393, 07:58
از مهمترین گردشگاه های این شهرستان می توان به پارک ملی گلستان که نخستین پارک ملی ایران محسوب می شود اشاره کرد. این پارک با 92 هزار هکتار از جمله پارک های ملی ثبت شده بین المللی است و یک حیات کامل طبیعی در آن جریان داشته و همه ساله پذیرای تعداد کثیری از محققان و پژوهشگران و اندیشمندان اکولوژیست و همچنین مسافران است. وجود رودخانه های جاری، چشمه سارهای پر طراوت و آبشارهای چشمگیر بر زیبایی های این منطقه افزوده است. 
 
 
 
 
 

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: