كنگاور

توسط: Mehdi در 12-07-1393, 05:33
شهرستان كنگاور با وسعتي حدود 845 كيلومتر مربع و 68650 نفر جمعيت و با ارتفاع 1467 متر از سطح دريا در 85 كيلومتري مركز استان و در شمال شرقي استان كرمانشاه واقع است. مردم كنگاور از نژاد سفيد و شبه هند و اروپايي كه مركب از اقوام كرد، لر و ترك  مي باشند تشكيل شده است. بیشتر جمعيت اين شهرستان شيعه اثني عشري است. وجود مرقد شريف امام زاده ابراهيم (ع) ، امام زاده سيد جمال الدين بن جعفر صادق (ع) و امام زاده باقر (ع) ،تعدد آثار تاريخي و باستاني از جمله تپه گودين با قدمت 8000 سال و معبد آناهيتا با قدمت 2500 سال و همينطور بازار قديمي شهر و ده ها جاذبه و اثر ديگر از مصاديق مكانت خاص كنگاور محسوب مي شود.

اين شهرستان داراي آب و هواي معتدل كوهستاني و در اقليم خشك گرم واقع بوده و با وجود 40000 هكتار اراضي كشاورزي حاصلخيز و وجود منابع كافي آب، قطب كشاورزي استان در زمينه هاي مختلف خصوصاً گندم، چغندر و باغات مثمر محسوب و همچنين با توجه به وجود 38052 هكتار مراتع از نظر پرورش دام از قابليت ويژه اي برخوردار است، بطوريكه هم اكنون بيش از هفتاد هزار راس دام توسط عشاير بومي در اين شهرستان تعليف مي گردد. مزيد بر موارد فوق، اين شهرستان داراي بستري مناسب براي فعاليتهاي صنعتي است بطوريكه 72 واحد صنعتي تحت پوشش صنايع و معادن و 200 واحد توليدي تحت پوشش كشاورزي در حال بهره برداري يا در دست احداث و تأسيس مي باشد.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: