بانه

توسط: Mehdi در 12-07-1393, 04:43
مركز شهرستان‌ بانه‌ در فاصله‌ 270 كیلومتری‌ شمال‌ غربی سنندج‌، در ابتدای‌ راه‌ آسفالت‌ بانه-مهاباد قرار گرفته‌ است‌. شهرستان‌ بانه‌ دارای‌ چهار شهر بانه‌، آرمرده‌، بوئین و كانی‌ سور است‌. تا اواسط‌ قرن‌ سیزدهم‌ ه. ق.‌ نام‌ اصلی‌ شهر بانه‌ "به‌ روژ" به‌ معنی‌ آفتاب‌گیر بود و اسنادی‌ هم‌ موجود است‌ كه‌ در همه‌ آنها، مركز قصبه‌ "به‌روژ" نامیده‌ شده‌ است‌. وجه‌ تسمیه‌ بانه‌ را از كلمه‌ كردی‌ "بان" به‌ معنی‌ "بالا" و "پشت‌ بام‌"، به‌ دلیل‌ وجود ارتفاعات‌ این‌ ناحیه‌ و خود شهر بانه‌ می‌دانند. از جمله مراکز دیدنی شهرستان بانه حمام‌ خدری‌ و كوه‌ آربابا است که البته تیم اعزامی به این شهر از طرف آنوبانینی موفق به یافتن حمام خدری نشدند و هیچ کدام از اهالی با این حمام آشنایی نداشتند.