سراب وینسار

توسط: Mehdi در 12-07-1393, 04:37
یكی‌ از چشمه‌های‌ قدیمی‌ شهرستان‌ قروه‌، چشمه‌ سراب‌ است‌ كه‌ با آب‌ بسیار گوارا و عالی‌ در داخل‌ روستای‌ "وینسار" از دل‌ زمین‌ بیرون‌ می‌آید. در حقیقت‌ روستای‌ وینسار پیرامون‌ این‌ چشمه‌ شكل‌ گرفته‌ است‌. این‌ چشمه‌ سال‌های‌ سال‌ است‌ كه‌ تامین‌ كننده‌ آب‌ روستا، هم‌ برای‌ شرب‌ و هم‌ كشاورزی‌ است‌. اطراف‌ چشمه‌ اصلی‌، سنگ‌ چین‌ شده‌ و قدمت‌ سنگ‌چین‌ آن‌ حدود دو تا سه‌ قرن‌ برآورد شده‌ است‌. 
تا حدود سی‌ سال‌ پیش‌، مردم‌ روستا در ماه‌ خرداد مراسم‌ شكرگذاری‌ و قربانی‌ برای‌ "سراب"، برگزار می‌كردند. در این‌ مراسم‌ ضمن‌ قربانی‌ كردن‌ گوسفندان‌ به‌ جشن‌ و شادمانی‌ می‌پرداختند و احترام‌ ویژه‌ای‌ برای‌ این‌ چشمه‌ قایل‌ بودند.