سراب قروه

توسط: Mehdi در 12-07-1393, 04:36
در بخش‌ جنوبی‌ شهر قروه‌، سرابی‌ طبیعی‌ وجود دارد كه‌ یكی‌ از تفرج‌گاه‌های‌ مردم‌ منطقه‌ محسوب‌ می‌شود. این‌ سراب‌ دارای‌ آبی‌ خوش‌ و گوارا است؛ به‌ همین‌ دلیل‌ شهر قروه‌ در كنار آن‌ ایجاد شده‌ است‌. بخشی‌ از آب‌ كشاورزی‌ و مشرب‌ قروه‌ از این‌ آب‌ تامین‌ می‌شود.