دستجرد

توسط: Mehdi در 11-07-1393, 12:19
دستجرد یکی از شهرهای استان قم است که در بخش خلجستان از توابع شهرستان قم قرار دارد. دستجرد عربی شده دستگرد است که از دو بخش دست و گِرد تشکیل شده است. از این رو نام این شهر از نظر ریشه شناسی با نام شهرهایی چون دارابگرد، بروجرد و سوسنگرد قابل قیاس است.

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: