بازار تیمچه قم

توسط: Mehdi در 11-07-1393, 12:18
تیمچه قم در جبهه شمالی راسته بازار قم واقع شده و از آثار ارزشمند هنر معماری دوران اسلامی ایران محسوب می شود كه به دست هنرمند برجسته عصر ناصری، "استاد حسن قمی" در سال 1301 هجری قمری طراحی و اجرا شده است. بانی این بنای عظیم مرحوم حاج سید محمود طباطبایی تاجر بزرگ قم و پدر مرحوم حاج آقا حسین طباطبایی قمی بوده است. تیمچه بزرگ قم با دو ورودی به بازار نو، شامل سه گنبد و دو نیم گنبد است و قسمت مركزی آن با دهانه 15 متر و ارتفاعی به همین اندازه در طول 28 متر بدون ستون امتداد می یابد. این گنبد ازنوع عرقچینی، ولی پوشش زیرین (آهیانه) آن شمسه كاری با اسلوب رسمی بندی و یزدی بندی است. تیمچه در مجموع دارای 20 حجره تحتانی و 12 غرفه فوقانی است و در گذشته مزین به درها و پنجره های زیبای ارسی گره سازی شده بوده ولی متأسفانه امروزه فقط نمونه هایی از آن باقی مانده است.
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: