مسجد جامع امام حسن عسگری

توسط: Mehdi در 11-07-1393, 12:17
در ابتدای خیابان آستانه و جنب رودخانه، مسجد نسبتا بزرگی قرار دارد كه منسوب به امام یازدهم شیعیان است و در قرن سوم هجری قمری، احمد بن اسحاق قمی وكیل و نماینده امام حسن عسگری (ع) به امر آن حضرت در آن را بنا نموده است. این مسجد محل تدریس آیت الله محمد تقی خوانساری بود كه شخصیت هایی مثل امام خمینی (ره) و آیت الله اراكی (ره) از شركت كنندگان در این درس بودند.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: